Klasyfikacja
 

Znaczący rozwój cyfrowych przemysłowych maszyn dziewiarskich w przemyśle tekstylno-odzieżowym w roku 2024

Date:2024-05-17

Cyfryzację należy postrzegać jako ciągłą podróż, a nie ostateczny cel. Wraz z ciągłym rozwojem technologii, potencjału i oczekiwań, nasze wymagania dotyczące cyfrowej produkcji również stale rosną.

Cyfrowe perspektywy na rok 2024 wydają się optymistyczne, a dyskusje na ten temat były ożywione podczas ważnych wydarzeń branżowych, takich jak Techtextil/Techprocess odbywający się w dniach 23–26 kwietnia oraz Heimtextil odbywający się w dniach 9–12 stycznia 2024 r. Podczas konferencji prasowej otwierającej targi Zaprezentowano aplikację Heimtextil jako narzędzie do projektowania sztucznej inteligencji (AI) dla rynku tekstyliów domowych.

Digitalizacja to także jeden z głównych tematów wystawy Techtextil/Techprocess. Na konferencji prasowej Salonu Technologii Tekstyliów i Maszyn przedstawiciel powiedział: „Cyfryzacja w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju przemysłu tekstylnego. Może nie tylko poprawić efektywność procesów produkcji i przetwarzania, ale inteligentne produkty mogą również stworzyć nową wartość dodaną .”

Na konferencji prasowej Elgar Straub, dyrektor generalny VDMA Textile Care, Fabric and Leather Technology, wyjaśnił również: „Stale zmieniające się wymagania konsumenckie i prawne, a także niedobory siły roboczej i trudniejsze warunki handlowe spowodowane zmianami geopolitycznymi w dalszym ciągu powodują, że nowe wyzwania dla producentów odzieży i przemysłowych przetwórców tekstyliów.”

Istnieje ścisły związek między chorobą Cixingaprzemysłowa maszyna dziewiarskaoraz cyfrowy rozwój przemysłu tekstylno-odzieżowego. Niezbędne rozwiązania zapewniają producenci maszyn, systemów i procesów do przetwarzania materiałów tekstylnych. Poprzez cyfryzację i automatyzację w celu poprawy elastyczności, zrównoważonego rozwoju, jakości i potencjału produktu, pomagamy klientom w produkcji, zapewniając jednocześnie promocję innowacji. Przemysłowa maszyna dziewiarska Cixing wykorzystuje technologię cyfrową, która nie tylko poprawia wydajność i dokładność tkania płaskiej maszyny dziewiarskiej, ale także spełnia zróżnicowane i spersonalizowane potrzeby przemysłu tekstylnego i odzieżowego.

CixingPrzemysłowa maszyna dziewiarskaprzyczynił się do cyfryzacji łańcucha dostaw w przemyśle tekstylnym i odzieżowym. Budując cyfrową platformę łańcucha dostaw, osiągnięto cyfrową współpracę i zarządzanie dostawcami, fabrykami, logistyką i innymi ogniwami. To nie tylko poprawia wydajność i szybkość reakcji całego łańcucha dostaw, ale także zmniejsza koszty zapasów i koszty operacyjne.

W 2024 roku cyfryzacja nadal będzie kluczowym obszarem innowacji i inwestycji w całym łańcuchu wartości tekstyliów i odzieży, szczególnie biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed przyszłością – utrzymujący się kryzys finansowy, potrzeby zrównoważonego rozwoju i stale zmieniający się krajobraz geopolityczny. Cixing odnotuje znaczny rozwój w zakresie cyfryzacjiprzemysłowe maszyny dziewiarskiew przemyśle tekstylnym i odzieżowym.